Bjørk Studio

Carna - mind and body fullness

Tusen takk, Gitte, for at du stilte lokalene til disposisjon for vårt foto shoot. Det er rett og slett en nydelig atmosfære å arbeide i. Carna tilbyr trening som fokuserer personlig individuell trening eller i små grupper for optimalt utbytte, behandling av plager som er et resultat av livsstil og indre selvbilde, temakurs samt helsereiser til India; Reiser som tar deg med i ditt indre såvel som det ytre.