Bjørk Studio

Verdens verste land for arbeidere

På ITUC Global Rights Index 2017 rangeres de ti verste landene for arbeidernes rettigheter i 2017. Her finner vi Bangladesh, Colombia, Egypt, Guatemala, Kasakhstan, Filippinene, Qatar, Sør-Korea, Tyrkia og De forente arabiske emirater. Filippinene, Sør-Korea og Kasakhstan kom på listen for første gang i år.

Kravet om profitt og at vi forbrukere skal ha billigere klær overstyrer dessverre arbeidernes grunnleggende rettigheter, sier Furustøl i Initiativ for Etisk Handel.

Mer informasjon og rapporter kan lastes ned fra International Trade Union Confederation: https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2017-18767